Malmberg inngår kontrakt om rehabilitering av Gol RA sammen med Biowater Technology

Malmberg har, sammen med Biowater Technology, inngått kontrakt om en omfattende rehabilitering av Gol RA. Renseanlegget skal totalrehabiliteres og skal utvides til sekundærrensing for 9.500 personekvivalenter. Biotrinnet skal etableres med den patenterte CFIC®-prosessen fra Biowater Technology, som mer enn halverer anleggets energiforbruk.

Kontrakten omfatter prosess- og maskintekniske installasjoner og har en kontraktssum på 32 millioner kroner. Malmberg er totalentreprenør med en 50/50 underleveranse avtale med Biowater Technology og entreprisen vil bli gjennomført i løpet av en 2-års periode. Rådgiver for kommunen er Norconsult.

Sofia Knudsen – Daglig leder Malmberg AS:
«Dette er et viktig prosjekt for oss på Malmberg i det arbeidet vi har startet opp i Norge, med vår etablering i Drammen. Malmberg kommer også i Norge å bli et ledende miljøteknikkselskap. Gol kommunes ambisjoner passer meget bra med Malmbergs misjon om Ren energi og Rent vann for en bedre miljø. Dette er et bra fundament for et godt samarbeide i årene som kommer.«

Ilya Mario Savva – CEO Biowater Technology AS
«Anlegget på Gol er en milepæl i bruk av avansert biofilmteknologi fremfor tradisjonelle løsninger. Den positive miljøpåvirkningen vil vare gjennom hele anleggets levetid, og plasserer CFIC® som den nye standarden for norsk kommunal avløpsvannbehandling.